Jumat, 24 Juli 2015

ADAB SAFAR / PERJALANAN / TRAVELLING / MUDIK

Adab dalam bersafar/perjalanan/traveling

adab-adab safar itu yang antara lain:

1. Pertama, sebelum berangkat meninggalkan rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat dimana pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, kemudian setelah salam membaca ayat Kursi, surat Al-Quraisy, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas yang dilanjutkan dengan berdo’a agar urusannya dimudahkan. (Imam Nawawi)

"Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih baik dari 2 rakaat yang dilakukan untuk mereka ketika berniat untuk bermusafir” (H.R. Imam Thobroni)

2. Adab safar lain yang disebutkan Imam Nawawi adalah: hendaknya ia mengucapkan wada’ (pamitan) terhadap keluarga, para tetangga dan para teman dekatnya. Tujuannya adalah untuk meminta maaf terhadap mereka dan agar mereka mendo’akannya.

3. Safar di hari kamis atau selainnya. Sebisa mungkin hindari hari jumat agar tidak mengganggu shalat jumat.
“Rasulullah SAW berangkat ke Perang Tabuk pada Kemis. Rasulullah menyukai memulai perjalanannya pada Kamis.” (HR. Imam Bukhari)

4. Hendaknya memulai perjalanan pada malam hari. Karena malam hari lebih tenang dan pendek waktunya. Dan sedikit waktu shalat fardhu.
“Berjalanlah pada waktu malam karena bumi dijadikan lebih pendek pada waktu malam.” (HR Imam Abu Daud)

5. Hendaknya bepergian dengan disertai teman. Kalau lebih dari 3 orang, disunnahkan untuk menunjuk ketua pimpinan selama dalam perjalanan.
“Jika manusia mengetahui bahaya bermusafir sendirian sebagaimana aku ketahui, tentu mereka enggan bermusafir sendirian.” (HR. Imam Bukhari)

6. Membaca doa sebelum keluar rumah atau hotel, doa naik kendaraan dan doa ketika memasuki suatu kawasan, melewati perkampungan atau daerah orang.
Seorang lelaki berkata (kepada Rasulullah), wahai Rasulullah, saya akan memulai perjalanan (musafir), berikanlah nasehat untuk bekal saya. Nabi saw berkata: hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap kali melewati (melalui) tempat yang tinggi, bebukitan dan tanjakan. Selepas lelaki itu pergi, Nabi saw berdoa, “Ya Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkan perjalanannya.” (HR. Imam Tirmidzi)
Dari Jabir r.a. dia berkata: “Apabila kami naik, kami bertakbir, dan apabila turun kami bertasbih” (HR. Imam Bukhari)

8. Membeli buah tangan, oleh oleh untuk dibawa pulang. Kebanyakan dari kita selalu membeli buah tangan untuk dibawa pulang, tapi tak sadar bahwa yang kita lakukan adalah SUNNAH Rasul.

9. Segera Bersujud syukur dan berdoa sesampainya di tempat tujuan.

10. Meminta orang musafir mendoakan kita karena doa orang yg bermusafir lebih mustajab.
”Tiga doa yg sangat mustajab; doa orang yg puasa, doa orang yg dizolimi dan doa orang yg musafir.”
(HR. Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi.)
Dari Umar Bin Khattab r.a dia berkata : aku meminta izin kepada Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah umrah dan baginda mengizinkanku serta bersabda:“Jangan engkau lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku”. (HR. Imam Tirmidzi)
Bayangkan, Rasulullah pun minta orang bermusafir mendoakannya. Ini yg sering kita lewatkan. Meminta doa kepada para musafir.
Apabila seseorang bepergian lebih dari dua marhalah (89 kilometer), maka ia di anjurkan SHALAT DISINGKAT yg 4 jadi 2 Rakaat) dan di Jama' (digabung 2 shalat di satu waktu. Boleh taqdim boleh takhir.
Shalat jamak dan qoshar ini adalah suatu keringanan yang diberi oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang sedang musafir.

11. Imam Nawawi menyebutkan adab-adab kepulangan dari safar, di antaranya: ketika tiba di rumah dianjurkan agar menuju mesjid terdekat untuk kemudian shalat dua rakaat, dan demikian juga apabila masuk ke rumah dianjurkan untuk shalat dua rakat lalu berdo’a dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah swt. Adapun niatnya adalah tanpa perlu mengucapkannya dengan lafal- lafal khusus yang berbahasa Arab, tapi cukup berniat di hati saja tanpa perlu dilafalkan. Jadi shalat dua rakaat sepulang ibadah haji bukanlah sunah haji tetapi bagian dari adab safar saja.

Yaa Allaah...lindungi, mudahkan, selamatkan sertai kami di saat kami di darat, di laut, di udara, dan di manapun kapanpun baik di saat kami dalam perjalanan maupun di saat kami dalam rumah...

HAJI : WALIMATUS SAFAR


Walimatus safar
Walimatus safar dilakukan dalam rangka halal bi halal, silaturahmi untuk saling maaf memaafkan antara orang yang akan safar dengan orang-orang yang akan ditinggalkan.

Hal ini hanya kebiasaan/adat di Indonesia. Walimatus safar tentu tidak dikenal dalam manasik haji karenanya tidak berhubungan dengan tatacara ibadah dan Rosulullah SAW juga tidak mencontohkan.

Walimatu safar haji diadakan dengan mengundang tetangga 40 rumah kekanan kekiri, depan belakang. Bila tetangganya masih ada yang kelaparan maka belum wajib baginya menunaikan haji.

Tetapi bagaimana mungkin kita mengurusi ekonomi tetangga ?
Maka dengan walimatu safar ini lah, kita meminta kepada tetangga kita “halalan” (dihalalkan/dimaafkan) dengan mengucapkan “mohon maaf lahir bathin bila selama bertetangga banyak salah dan dosa ..... dst) tetapi yang lebih utama adalah mendatangi tetangganya satu persatu dan bila ada tetangganya yang kelaparan bawakan makanan/beras untuk persedian sebulan yaitu selama kita menunaikan ibadah haji. Jangan sampai ketika kita haji ada tetangga kita yang kelaparan.Diriwayatkan dari Imam Malik ra. tentang  seorang miskin bernama ABDULLAH yang menabung sedikit demi sedikit untuk menunaikan haji, dimana ketika ongkos untuk menunaikan haji telah cukup. Datanglah tetangganya kepadanya mengadu tentang anaknya yang sakit dan tetangganya ini bermaksud meminjam uang kepada Abdullah untuk biaya pengobatan anaknya tersebut.

Tanpa berpikir panjang Abdullah ini mengambil tabungan hajinya dan diserahkan kepada tetangganya tersebut. “wahai Bapak, ambil uang ini untuk berobat anakmu. Sesungguhnya inilah hajiku”.
Ketika musim haji tiba, tatkala imam malik selesai menunaikan ibadah haji, dan beristirahat dengan  memandang kabah, imam malik lalu tertidur karena kelelahannya.

Dalam tidurnya, imam Malik mendengan percakapan 2 orang malaikat dimana malaikat 1 bertanya kepada malaikat ke 2 :
Malaikat 1           : Ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini
Malaikat 2           : 600 ribu orang
Malaikat 1           : berapa orang yang diterima ibadah hajinya
Malaikat 2           : tidak ada, tetapi karena ada seorang yang pergi hajinya karena Allah ta’ala maka seluruh jamaah haji tahun ini diterima ibadahnya.
Malaikat 1           : apakah orang itu ada diantara jamaah tahun ini
Malaikat 2           : tidak ada, saat ini orang tersebut sedang bekerja sebagai kuli panggul

Maka terbangunlah Imam Malik ra. Lalu ia mencari orang  yang dimaksud para malaikat tersebut. Atas izin Allah bertemulah Imam Malik ra dengan Abdullah.  Lalu Imam Malik bertanya kepada Abdullah
Imam Malik        : Wahai Abdullah, apakah engkau telah menunaikan ibadah haji..?
Abdullah              : belum, tetapi sesungguhnya aku telah menabung untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi   ketika telah cukup tabunganku, anak tetanggaku jatuh sakit dan ia meminta   pertolongan ku untuk pengobatan anaknya tersebut. Maka kuberikan tabunganku   tersebut kepadanya dan kukatan bahwa inilah hajiku.

Mendengar hal demikian, menangislah imam Malik. Lalu Imam malik bercerita ke Abdullah tentang mimpinya. “wahai Abdullah disebabkan niat kamu yang  tulus tersebut, maka seluruh ibadah jamaah haji tahun ini diterima Allah SWT.”

Maka inilah maksud dari di adakannya walimatu safar/ berhalal bi halal. 
Jangan sampai kita dzolim kepada tetangga kita.

by ust Nata Mulyana, Agustus 2014

Rabu, 17 Juni 2015

Marhaban Ya Ramadhan

Marhaban Ya Ramadhan, saatnya telah datang bagi kita untuk menunaikan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadhan.
Bagaimanakah persiapan kita untuk menghadapinya, apakah kita telah menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna termasuk dengan niatnya?.
Sekedar mengingatkan kembali pelajaran dasar kita mengenai puasa, semoga tulisan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua.
A'udzubillahi minasysyaitan nir RAJIIM Bismillah hiromaaanirrohiim,
Kata puasa dalam bahasa Arab adalah “Shiyam atau shaum”, yang bermakna menahan. Sedangkan secara istilah fiqh berarti menahan diri sepanjang hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu, menahan dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa bagi orang islam yang berakal, sehat, dan suci dari haid dan nifas bagi seorang muslimah.
Puasa ramadhan hukumnya wajib untuk semua muslim yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Dan didalam setiap ibadah terdapat syarat wajib dan rukun yang harus dipenuhi.
Syarat Wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntutan kewajiban kepadanya.
Sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah.

Syarat Wajib & Rukun Puasa Ramadhan
1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Mampu (kuat menjalankan ibadah puasa)
5. Mengetahui waktunya
Rukun puasa
1. Niat
Berbeda dengan puasa sunah yang membolehkan niat dilakukan ketika siang hari, maka puasa bulan ramadhan harus dilakukan malam hari sampai sebelum waktu fajar.
Jika tidak berniat dimalam hari maka puasanya tidak sah.
مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ اْلفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
Siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia tidak berpuasa. (Hadits Shahih riwayat Abu Daud: 2098, al-Tirmidz: 662, dan al-Nasa’i:2293).
Untuk orang-orang yang tidak mengikuti sholat tarawih (karena masih dijalan/masih bekerja) seringkali kita tidak membaca/berniat untuk puasa keesokan harinya.
Karena kebiasaan setelah sholat tarawih adalah membaca niat untuk puasa keesokan hari.
Untuk itu agar kita terhindar dari ke alpaan niat puasa ramadhan maka selain membaca doa niat harian sebagai berikut :
نـَوَيْتُ صَوْمَ غـَدٍ عَـنْ ا َدَاءِ فـَرْضِ شـَهْرِ رَمـَضَانِ هـَذِهِ السَّـنـَةِ لِلـّهِ تـَعَالىَ
Saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan keajiban bulan Ramadhan pada tahun ini, karena Allah s.w.t, semata.
Maka sebaiknya diawal ramadhan kita berniat untuk melakukan puasa ramadhan sebulan penuh, hal ini untuk menghindari dari ke alpaan dalam berniat secara harian. Adapun niat doanya adalah sbb
نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ كِلِّهِ لِلَّهِ تَعَالَى
Nawaitu shauma syahri ramadhaana kullihi lillaahi ta’aalaa
"Aku niat berpuasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Taala"
2. Menahan Diri Dari Segala Sesuatu Yang Membatalkan Puasa
Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa
1. Makan dan minum dengan sengaja
2. Melakukan Hubungan Seksual dengan Sengaja
3. Keluar mani karena bercumbu
4. Muntah Disengaja
5. Haid, nifas, wiladah
6. Hilang akal (gila, mabuk, pingsan)
7. Murtad
Sunat Berpuasa
Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman
Melambatkan/mengakhirkan bersahur
Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji
Menyegerakan berbuka setelah masuknya waktu berbuka
Mendahulukan berbuka daripada sembahyang Maghrib
Berbuka dengan buah kurma, jika tidak ada dengan air
Membaca doa berbuka puasa

Wallahu’alam bissawab…

MENGHADAPI BABAK FINAL
By: Ustdz Irsyad Syafar

Bila ramadhan sudah selesai 18 hari, maka kita segera memasuki malam ke 19. Itu artinya kita sudah berada di gerbang 10 hari terakhir. Apalagi bila diperkirakan ramadhan tahun ini hanya akan berumur 29 hari. Maka malam ke 20 adalah salah satu dari 10 malam terakhir.

Tahukah kita apa itu malam 10 terakhir? Ini adalah malam-malam paling istimewa dari seluruh hari-hari ramadhan. Inilah “babak finalnya” seluruh rangkaian ibadah selama ramadhan. Yang ketinggalan dari pergulatan malam-malam babak final ini, tentulah orang-orang yang merugi (kecuali yang memiliki udzur syar’i).

Adalah Baginda Rasulullah saw sangat mengistimewakan malam-malam 10 terakhir dari bulan ramadhan. Ibunda ‘Aisyah berkata, “Rasulullah saw bersungguh-sungguh (dalam beribadah) pada 10 terakhir ramadhan, yang Beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di bulan yang lain”. (dalam HR Muslim). ‘Aisyah juga bercerita bahwa, “Baginda Rasulullah saw bila telah masuk 10 terakhir ramadhan, Beliau mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya”. (HR Ibnu Khuzaimah, sesuai syarat shahih Bukhari dan Muslim)

Bila Rasulullah saw memberikan perlakuan istimewa terhadap 10 terakhir ramadhan, meningkatkan intensitas/kualitas/kuantitas ibadahnya, bahkan sampai membangunkan keluarganya, pastilah itu menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa 10 terakhir ramadhan sangat istimewa dan utama di sisi Allah.

Rasulullah saw merutinkan i’tikaf di 10 terakhir ramadhan, semenjak adanya syariat puasa ramadhan. Dan khusus di ramadhan terakhir hayatnya, Rasulullah melaksanakan i’tikaf selama 20 hari terakhir. Beliau kencangkan ikat pinggangnya dalam artian menggenjot diri untuk beribadah dan mengurangi pergaulan dengan dunia dan keluarga. Beliau hidupkan malam-malamnya dalam artian lebih banyak bangun di malam hari dari pada tidur. Beliau bangunkan seluruh keluarganya artinya Beliau upayakan keterlibatan maksimal anggota keluarganya dalam kebaikan dan kemuliaan.

Sahabat Rasulullah juga memberikan perlakuan khusus untuk malam-malam 10 terakhir ramadhan. Ubay bin Ka’ab yang biasa rutin mengimami shalat qiyam di Madinah di 20 malam pertama, bila 10 malam terakhir beliau i’tikaf dan mengkhususkan sendiri beribadah, tidak ingin banyak diganggu orang lain. Begitu juga Abu Bakrah, dia shalat qiyam ramadhan di 20 malam pertama sebagaimana qiyamnya di sepanjang tahun. Tapi bila masuk 10 malam terakhir, maka ia melipatgandakan qiyamnya dan bersungguh-sungguh. (terdapat dalam riwayat Tirmidzi dishahihkan oleh Albany)

Ketika Rasulullah beri’tikaf di 10 terakhir ramadhan, ‘Aisyah datang menghadap Rasulullah meminta izin untuk ikut juga i’tikaf. Rasulullah pun mengizinkan. Setelah itu Hafshah datang ke ‘Aisyah agar memintakan izin untuknya kepada Rasulullah. Beliau juga memberikan izin. Kemudian, Zainab binti Jahsy juga melakukan hal yang sama. Begitulah, semua istri Rasulullah saw juga ikut i’tikaf. (terdapat dalam HR bukhari)

10 malam terakhir ramadhan adalah babak final dari seluruh hari-hari ramadhan. Di malam-malam inilah Rasulullah saw memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk memburu dan mendapatkan “lailatul qadr”. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam qadr tersebut, maka nilai ibadahnya lebih mulia dari ibadah yang sama selama 1000 bulan. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak mendapatkan lailatu qadr, maka dia telah diharamkan dari segala kebaikan. (terdapat dalam HR An Nasai, dishahihkan oleh Albany).
Kita mesti segera menyiapkan diri secara maksimal untuk memasuki dan mengisi 10 malam terakhir ini. Persiapan hati dan niat, pisik dan kesehatan, agenda dan kegiatan. Boleh saja kita agak kurang maksimal di malam-malam awal ramadhan. Tapi di 10 terakhir ini tidak ada pilihan, harus maksimal. Jangan sampai rela bila pencuri-pencuri licik dan lihai mengambil waktu-waktu mahal ini. Kalau kita berniat cuti kerja, inilah saat yang tepat untuk cuti.

Bila babak final ini sudah berlangsung, tapi kita masih sibuk dengan dunia, terikat dengan pekerjaan yang tidak berharga, tersandera oleh kegiatan-kegiatan tak bermakna, terpaku oleh lemahnya jiwa, maka siapkanlah diri untuk kerugian yang sangat nyata...